Ziektekostenverzekering / zorgverzekering vergelijken

Onder deze inleidende tekst treft u een vergelijker aan van DSC Finance. Zij hebben de vergelijker met zorg voor u samengesteld.

Een ziektekostenverzekering, ook wel zorgverzekering genoemd, verzekert iedereen in Nederland tegen de kosten die gemaakt worden bij ziekte. Te denken valt aan ziektekosten voortkomend uit een bezoek aan een dokter of specialist of een verblijf of behandeling in een ziekenhuis.