Wat is een zorgverzekering precies?

goede goedkope zorgverzekeringEen ziektekostenverzekering, ook wel zorgverzekering genoemd, verzekert iedereen in Nederland tegen de kosten die gemaakt worden bij ziekte. Te denken valt aan ziektekosten voortkomend uit een bezoek aan een dokter of specialist of een verblijf of behandeling in een ziekenhuis.

De ziektekostenverzekering heeft verschillende dekkingsvormen. Onderstaand volgt een opsomming van de verschillende soorten dekking:

De basisverzekering

De basisverzekering is voor iedereen in Nederland verplicht en dekt alle reguliere zorgkosten zoals de huisarts, de apotheek of het ziekenhuis.

Alle verzekeringsmaatschappijen worden door de overheid gehouden aan een acceptatieplicht voor deze basisverzekering. Dit betekent dat de zorgverzekeraars verplicht worden om iedereen te accepteren.

Er zijn twee groepen die een uitzondering vormen op de bovengenoemde verzekeringsplicht te weten:

  • Militairen in actieve dienst.
  • Gemoedsbezwaarden, dit zijn mensen die door hun geloofsovertuiging geen ziektekostenverzekering willen afsluiten.

Het is de SVB (de Sociale Verzekeringsbank) die hier toezicht op houdt. Als je je niet verzekert, krijg je een eerste waarschuwingsbrief. Als je dan nog steeds geen ziektekostenverzekering afsluit dan krijg je maximaal twee boetes. Heb je dan nog steeds geen zorgverzekering afgesloten, dan regelt het CVZ (College voor Zorgverzekeringen) uit jouw naam een ziektekostenverzekering bij één van de zorgverzekeraars. Twaalf maanden lang zal er vervolgens een bedrag ter hoogte van de premie van deze zorgverzekering van je inkomsten worden ingehouden. In de periode dat iemand geen zorgverzekering heeft moet hij of zij zelf de kosten voor medische zorg betalen

De aanvullende ziektekostenverzekering

De aanvullende ziektekostenverzekering bestaat uit verschillende extra dekkingen voor het verzekeren van ziektekosten die niet onder het basispakket vallen. Het is niet verplicht om een aanvullende zorgverzekering af te sluiten. De zorgverzekeraars zijn echter ook niet verplicht om iedereen als verzekerde te accepteren.

De tandartsverzekering

De tandartsverzekering is een extra verzekering voor medische kosten die voortkomen uit de mondverzorging. Het is niet verplicht om een tandartsverzekering af te sluiten. Ook voor deze verzekering zijn de verzekeraars niet verplicht om iedereen te accepteren.

Inhoud van de dekking

Voor de basisverzekering is het de Nederlandse overheid die jaarlijks bepaalt welke zorg via de basisverzekering vergoed wordt. De dekkingen van de aanvullende verzekeringen en tandartsverzekeringen worden bepaald door alle zorgverzekeraars zelf en deze polissen kunnen dus per zorgverzekeraar verschillen.